Komunikat nr 2 Droniada Challenge 2024

Komunikat Komitetu Organizacyjnego nr 02
Komunikat Komitetu Organizacyjnego nr 02

Przygotowaliśmy wersję nr 2.0 Regulaminu konkursu technologicznego Droniada Challenge 2024. Dzięki prowadzonemu dialogowi z naszą droniadową społecznością Regulamin został uspójniony, zaś stawiane zadania uproszczone.

Główną zmianą w regulaminie Droniada Challenge jest ustanowienie oddzielnych konkurencji pokazowych, w których sprawdzimy alternatywne sposoby przeprowadzenia danej misji. Dotyczy to wykorzystania robotów lądowych w konkurencji „Kopalnie marsjańskie”, realizacji cząstkowych zadań w „Inspekcji” oraz stworzenia strefy buforowej w „Sztafecie” z wykorzystaniem wyłącznie droników – racerów.

Przegląd zmian w Regulaminie Droniada Challenge

Zgodnie z Komunikatem nr 1 Komitetu Organizacyjnego z 16 grudnia 2023 r. pilot BSP składa oświadczenie, że zdał egzamin na pilota drona w kategorii szczególnej na dowolny Krajowy Scenariusz Standardowy NSTS, z którego będzie korzystał w trakcie konkursu. Nie dotyczy to zawodników konkurencji „Fly to Rescue”.

Wynika to z konieczności zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zawodów i przestrzegania przez nas obowiązujących rozporządzeń unijnych.

KOPALNIE MARSJAŃSKIE

Do konkursu głównego dopuszczamy wyłącznie drony. Zrezygnowaliśmy z wykorzystania robotów lądowych, aby przestrzegać zasad Fair Play. Nie wszyscy uczestnicy mają do dyspozycji łaziki marsjańskie.

Natomiast, aby sprawdzić funkcjonalność współdziałania robotów lądowych i latających, zachęcamy do startu w konkurencji pokazowej. Odbędzie się ona w niedzielę 9 czerwca o g. 14.00. Roboty lądowe wspierane przez drony w dowolnym trybie mają pobierać próbki (piłki tenisowe) z banerów o wymiarach 25×25 cm. W ten sposób zostaną efektywnie wykorzystane ramiona robotyczne łazików bez wjeżdżania na baner. Pozostałe zasady i punktacja bez zmian. Ten, kto najlepiej wykona tą złożoną, robotyczną misję, otrzyma nagrodę specjalną.

INSPEKCJA

W regulaminie Droniada Challenge przyjęliśmy, że na terenie obiektu infrastruktury krytycznej (IK) dojdzie tylko do jednego zdarzenia nadzwyczajnego – pożaru. Znaczy, włożymy pochodnię vel rozpalimy małe ognisko wewnątrz metalowej beczki.

Po rozmowie z Wojciechem Stawiarskim, prezesem zarządu spółki REAKTO, która jest mecenasem tej konkurencji, przyznamy punkty również za najkrótszą misję pod względem przebytej odległości. To maksymalnie 10 punktów, jeżeli suma przebytych dróg przez drony jest najniższa spośród wszystkich drużyn. Kluczem jest zatem optymalizacja i racjonalizacja trasy przelotu nad IK. Jak najwięcej wykrytych zmian przy najmniejszej przebytej trasie w najkrótszym czasie.

Równocześnie REAKTO zaproponowało organizację oddzielnej konkurencji pokazowej w niedzielę 9 czerwca.  

Skupimy się na poniższych zadaniach:

  • Alarm: czas reakcji na alarm. Zespół otrzymuje sygnał alarmowy i cel misji np. lot w poszukiwaniu manekina. Od tego momentu zespół rozpoczyna procedury przedstartowe i tworzy/wgrywa misję, aby jak najszybciej dotrzeć do celu, stoper zatrzymuje się po detekcji manekina u celu i otrzymaniu przez organizatora zdjęcia/klipu).
  • Sprint detekcyjny: wykryj jak najszybciej beczkę, rurę z kodem Arduco (odczytaj numer) i manekina.

Być może dojdzie jeszcze trzecie zadanie – jaki dron utrzyma się najdłużej w powietrzu, lecąc po zadanej trasie z określoną prędkością i warunkami bezpieczeństwa. W każdym razie wspólnie z REAKTO przyznamy najlepszemu zespołowi nagrodę specjalną.

SZTAFETA

Po ustaleniach w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego konkurencję „Sztafeta” ograniczyliśmy do Pól Marsowych w Parku Śląskim i zadania budowy strefy buforowej z wykorzystaniem świetlnych bikonów, w tym również droników-racerów. Pełną konkurencję przeprowadzimy we wrześniu 2024 w OBLOT w Przasnyszu. Nie zmienia to faktu, że mecenas– Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – honoruje zwycięzcę czerwcowych zawodów nagrodą w wysokości 5 tys. złotych.

Jednocześnie zachęcamy do startu w eksperymentalnej konkurencji pokazowej w piątek 7 czerwca w trakcie kwalifikacji do finału „Sztafety”. Ciekawi nas, czy droniki-racery w formie roju wykonałyby misję budowy strefy buforowej?

Warunkiem sine qua non jest utrzymanie ciągłości świecenia nad czterema punktami przez 60 minut. Dopuszcza się zatem możliwość budowy dynamicznego roju 6-8 racerów, aby umożliwić wymianę akumulatorów.

Droniki muszą utrzymać wobec siebie również separację pionową tj. pierwszy dronik ma zawisnąć na 2 m AGL, drugi na 5 m AGL, trzeci na 8, czwarty na 11 m.

Start odbywa się w odległości 100 m od pierwszego punktu strefy buforowej. Oznacza to, że dronik pilnujący punktu A pokona maksymalnie 200 metrów (gdy poleci na wymianę akumulatorów), zaś dronik trzymający dozór na punktem D już 280 metrów.

Gotowy na start? Zarejestruj się już dziś!

Pobierz regulamin Droniada Challenge 2024