Komunikat nr 1 Komitetu Organizacyjnego Droniada Challenge 2024

Komunikat Komitetu Organizacyjnego nr 01
Komunikat Komitetu Organizacyjnego nr 01

Przeprowadziliśmy konsultacje regulaminu konkursu Droniada Challenge 2024 w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. W rezultacie musimy zaostrzyć zasady wykonywania lotów w konkursie. Otóż, 1 stycznia 2024 r. zakończy się okres przejściowy dla przepisów kategorii otwartej oraz wejdą w życie zmiany w kategorii szczególnej. Oto ustalenia.

 • Wszystkie konkurencje będą rozgrywane w kategorii szczególnej w NSTS adekwatnych do rodzaju drona, którego wykorzystają zawodnicy.
 • Oznacza to, że piloci musza posiadać uprawnienia kategorii szczególnej na odpowiedni NSTS, oraz jako operator muszą mieć złożone i ważne na dzień rozgrywania konkurencji oświadczenie na dany NSTS (przykład, dla lotu drona DJI M300 w konkurencji, w której lot wykonywany jest w BVLOS, pilot musi mieć uprawnienia NSTS-6)
 • Wyjątek stanowią konkurencje „Fly to Rescue” oraz „Inspekcja”, w których mogą zostać dopuszczeni zawodnicy wykonujący loty w kategorii otwartej w podkategoriach A1 i A2 pod warunkiem, że będą one wykonywane dronami certyfikowanymi na te podkategorie. UWAGA! Wszystkie drony bez certyfikacji, w tym skonstruowane samodzielnie, od 2024 r. są dopuszczone do lotów tylko w kategorii otwartej, podkategoria A3, czyli loty 150 metrów od wszystkich budowli i ludzi lub ich piloci muszą mieć uprawnienia NSTS.
 • Mają to na uwadze, musimy nasze zawody rozegrać w oparciu o kategorię szczególną i NSTS. Na Polach Marsowych w Parku Śląskim w Chorzowie nie można zapewnić wymaganej separacji w kontrolowanym obszarze naziemnym.
 • UWAGA! NSTS od 2024 roku wchodzą w okres wygaszania i nie będzie można już na nie złożyć oświadczeń. Dlatego oświadczenie należy złożyć koniecznie do 31 grudnia 2023 r., ponieważ później będzie to niemożliwe. Oświadczenie można złożyć bez posiadania uprawnień NSTS. Same uprawnienia można zdobyć już w 2024 r. np. przed Droniadą, lecz bez tego oświadczenia pilot nie będzie mógł latać na zasadach NSTS.

"Sztafeta" wyłącznie na Polach Marsowych i tylko AirDrop

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego stanowczo rekomenduje rozegranie konkurencji „Sztafeta” nad kontrolowanym obszarem naziemnym, gdzie obszar przyległy do przestrzeni lotu będzie obszarem słabo zaludnionym. W tej sytuacji mamy do wyboru:
  1. Przeprowadzić konkurencję na lotnisku Katowice-Muchowiec. Jednakże po doświadczeniach z Droniady 2023 wiemy, że jest operacja logistycznie trudna i kłopotliwa pod wieloma względami.
  2. Ograniczyć się do tylko do lotu nad kontrolowanym obszarem naziemnym Pól Marsowych i zrzutu AirDrop w tym obszarze. Jesteśmy świadomi, że wówczas mogą startować wyłącznie wielowirnikowce. Mimo to uznajemy ograniczenie „Sztafety” do krótkiego lotu i zrzutu bikonów/droników za rozwiązanie najrozsądniejsze i preferowane.
 • Proponujemy wszelako jeszcze jedno rozwiązanie. Skoro Droniada Challenge 2024 odbędzie się w czerwcu na Polach Marsowych i jesteśmy zmuszeni dopuścić do startu wyłącznie wielowirnikowce, to zapraszamy zainteresowanych do dogrywki pod koniec września 2024 r. na terenie poligonu doświadczalno-wdrożeniowego Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu (OBLOT). Tam mogą konkurować ekipy wyposażone również w płatowce czy VTOL. Powitamy tam także z radością zespoły z doświadczeniem w zawodach SAE. Pod kątem płatowców przygotujemy jeszcze inne konkurencje.
 • Na początku stycznia zmienimy regulamin zgodnie z wytycznymi ULC. Inne zmiany, w tym o dopuszczeniu ręcznego sterowania łazikami marsjańskimi, ogłosimy w połowie stycznia 2024.