Regulamin konkursu

Cały czas udoskonalamy regulamin o uwagi zgłaszane przez uczestników. Sprawdzaj co jakiś czas czy nie pojawiła się nowa jego wersja
Ostateczna wersja regulaminu zostanie opublikowana na 30 dni przed konkursem, po tym czasie korekta nie będzie możliwa.

Aktualna wersja regulaminu 2.0 z marca 2023 r. 
(Wciąż można rejestrować swój udział!!!)

Grupa dyskusyjna

nad treścią regulaminu z zespołami dyskutujemy na naszej grupie w WhatsApp

status regulaminu