Regulamin konkursu

Cały czas udoskonalamy regulamin o uwagi zgłaszane przez uczestników. Sprawdzaj co jakiś czas czy nie pojawiła się nowa jego wersja
Ostateczna wersja regulaminu zostanie opublikowana na 30 dni przed konkursem, po tym czasie korekta nie będzie możliwa.

Aktualna wersja regulaminu 3.0 z maja 2023 r. 

Grupa dyskusyjna

nad treścią regulaminu z zespołami dyskutujemy na naszej grupie w WhatsApp

status regulaminu

Final gotowe ready