Komunikat nr 2 Droniada Challenge 2024

Komunikat Komitetu Organizacyjnego nr 02

Przygotowaliśmy wersję nr 2.0 Regulaminu konkursu technologicznego Droniada Challenge 2024. Dzięki prowadzonemu dialogowi z naszą droniadową społecznością Regulamin został uspójniony, zaś stawiane zadania uproszczone. Główną zmianą w regulaminie Droniada Challenge jest ustanowienie oddzielnych konkurencji pokazowych, w których sprawdzimy alternatywne sposoby przeprowadzenia danej misji. Dotyczy to wykorzystania robotów lądowych w konkurencji „Kopalnie marsjańskie”, realizacji cząstkowych zadań […]

Regulamin konkursu Droniada Challenge 2024

Poznaj regulamin Droniada Challenge 2024

Konkurencje konkursu Droniada Challenge 2024 Po raz jedenasty zapraszamy do startu w konkursie technologicznym Droniada Challenge 2024, który odbędzie się w dniach 3 – 9 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie (Metropolia GZM). Konkurs organizujemy w formule multidyscyplinarnych zawodów sportowych.  Zgodnie z regulaminem Droniada Challenge uczestnicy mają do wyboru trzy konkurencje w trybie automatycznym (cyfrowym) […]