Zgłoś swój udział w X Droniadzie 2023

Zgłoś swój udział w X Droniadzie

Można się rejestrować na X Droniadę. Zgłoś swój udział jako uczestnik zawodów Droniada Challenge by Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, prelegent konferencji Droniada Tech by Politechnika Śląska lub kadra Droniady.

Zawodnicy na start!

Do udziału w Droniada Challenge by  Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa mogą się zgłaszać zespoły akademickie, open i uczestnicy indywidualni, którzy potrafią połączyć wiedzę z robotyki, teleinformatyki, geoinformacji, elektroniki i lotnictwa. Dzięki temu sprawdzimy kompetencje kadr przemysłu przyszłości w warunkach sportowej rywalizacji.  Tak oto poznamy różne sposoby rozwiązania postawionych problemów i ocenimy możliwości systemów bezzałogowych w dostarczaniu realnej wartości odbiorcy końcowemu (vide Regulamin Droniada Challenge).

Ku pamięci, konkurs organizujemy w formule multidyscyplinarnych zawodów sportowych. W rezultacie uczestnicy mają do wyboru cztery konkurencje w trybie automatycznym (cyfrowym) i jedną konkurencję specjalną w trybie manualnym (analogowym). Ponadto ci, co startują w konkurencjach cyfrowych muszą zaprezentować się obowiązkowo w konkurencji Demo systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego, natomiast zawodnicy konkurencji analogowej przejść szybki sprawdzian podstawowych umiejętności pilota.

Uczestnicy walczą o nagrody honorowe, rzeczowe, płatne staże, ale też o nagrody pieniężne, które przyporządkujemy do poszczególnych konkurencji. Dzięki partnerstwu z Siecią Badawczą Łukasiewiczem – Instytutem Lotnictwa możemy już ogłosić, że zwycięzca nocnej konkurencji „Sztafeta II” otrzyma 5 tys. złotych, zaś najbardziej wybijający się zawodnicy mogą liczyć na płatne staże w ILOT.      

Pełną Pulę nagród pieniężnych podamy w kwietniu 2023 r. Warto jednak zauważyć, w 2022 r. wyniosła ona 50 tys. złotych, czyli ok. 11 tys. euro. Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest uzyskanie co najmniej 60% pkt, tj. 6/10 pkt w konkurencji „Demo systemu BSP”, 30/50 pkt w „Drzewie życia”, 48/80 pkt w „Rurociągu”, 23/37 pkt w „Intruzie”, 30/50 pkt w „Fly to Rescue Challenge” oraz 60/100 pkt w „Sztafecie”. Dodatkowo start w konkurencji analogowej jest honorowany nagrodą specjalną.

Drzewo życia”, „Rurociąg”, „Intruz” oraz „Fly to Rescue Challenge” przeprowadzimy w Parku Śląskim na Polach Marsowych (pogranicze Katowic i Chorzowa). Natomiast „Sztafeta” odbędzie się na lotnisku Aeroklubu Śląskiego Katowice-Muchowiec.

Grafika rejestracji uczestników
Rejestracja zespołów
Register now
Zarejestruj swój udział!

Zgłoś swój udział - wybierz w jakiej roli wystąpisz

Lider zespołu związanego z instytucją np. uczelnią wyższą albo zespołu open lub uczestnik indywidualny zgłasza udział w konkursie Droniada Challenge by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa poprzez formularz rejestracji zespołu

Określa tam swój status (zespół open / uczestnik indywidualny, zespół związany z instytucją),  wskazuje konkurencje, w których on i jego zespół wystartuje , wreszcie podaje dane adresowe i organizacyjne np. na jaki rachunek bankowy mamy przelać ew. nagrodę. UWAGA! Pozostali członkowie zespołu mają czas do kwietnia zgłosić się samodzielnie poprzez formularz uczestnika – chodzi o zgody na na wykorzystanie wizerunku etc. etc.  

Natomiast prelegenci konferencji Droniada Tech i kadra Droniady, czyli przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego, Biura i wolontariusze, zgłaszają swój udział również poprzez formularz uczestnika. UWAGA! Zgłoszenie gości Droniady – obserwatorów konkursu, uczestników konferencji i wystawy zaczniemy przyjmować w ostatnim tygodniu marca 2023 r. Zapraszamy!

X Droniada 2023

1 - 4 czerwca 2023 r.
Chorzów, Park Śląski
Pola Marsowe
Pamiętaj