X Droniada: nauka, przygoda, emocje

Intro do X Droniady
logo Politechnika Śląska
Współorganizator X Droniady. Mecenat nad Droniada Tech
Fundacja Instytut Mikromakro logo
Główny Organizator X Droniady
Sieć Badawcza Łukasiewicz ILOT logo
Współorganizator X Droniady. Partner Tytularny Droniada Challenge