Webinar SORA Assistance Droniada 2022

Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa zaprasza uczestników konkursu „Droniada 2022” na  bezpłatny webinar pt. „SORA Assistance”, który odbędzie się on-line, 31 marca o godz. 19:30.

Rejestracja: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/sora-webinar-droniada/

Podczas webinaru:

  • wskażemy najtrudniejsze elementy analizy SORA dla scenariusza operacyjnego konkurencji „Sztafeta” Droniada 2022 na lotnisku Muchowiec w Katowicach;
  • pokażemy wymagania dla wyznaczenia klasy ryzyka na ziemi oraz w powietrzu wraz z wymaganiami OSO;
  • omówimy przykładowe analizy SORA dla analogicznych misji.

Prowadzący:

mgr inż. Anna Mazur

Ekspertka z 12-letnim doświadczeniem w dziedzinie lotnictwa, technologii bezzałogowych oraz hybrydowych źródeł zasilania. Kierownik Jednostki Certyfikującej BSP w Łukasiewicz-Instytucie Lotnictwa. Aktywnie działa na rzecz popularyzacji analizy ryzyka dla BSP jako współautorka „Przewodnika po analizie ryzyka metodyką SORA” rekomendowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Posiada certyfikat „SORA for Unmanned Aircraft Systems” oraz bogate doświadczenie w analizach złożonych misji lotniczych. Współpracuje z grupą roboczą JARUS. Pilot BSP (MR) do 25 kg.

inż. Piotr Ginter

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem teoretycznym, jak również praktycznym, w dziedzinie lotnictwa, specjalizujący się w analizie ryzyka operacji bezzałogowych. Absolwent specjalizacji Lotnictwo na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej. Współautor „Przewodnika po analizie ryzyka metodyką SORA” rekomendowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Posiada bogate doświadczenie w analizach złożonych misji lotniczych. Licencjonowany pilot PPL(A).

Prowadzący są ekspertami z Jednostki Certyfikującej BSP, która działa w Łukasiewicz-Instytucie Lotnictwa. Jednostka prowadzi działalność certyfikacyjną dotyczącą bezzałogowych statków powietrznych oraz specjalizuje się w analizie ryzyka oferując usługę SORA Assistance.

Droniada 2022:

Konkurs organizowany przez Fundację „Instytut MikroMakro” jest corocznym wydarzeniem, które służy rywalizacji różnych autorskich projektów systemów bezzałogowych przyczyniając się tym samym do wymiany umiejętności i doświadczeń konstruktorów i pasjonatów zaangażowanych we wdrażanie nowatorskich pomysłów i rozwój branży.