Sztafeta

Regulamin konkurencji „Sztafeta”

Potrzeby informacyjne 

Konkurencja sprawdza umiejętności uczestników w prowadzeniu automatycznych, dronowych misji długodystansowych oraz w oprogramowaniu systemu do precyzyjnego zrzutu bikonów świetlnych. Pokazuje możliwości wsparcia przez drony akcji poszukiwawczo-ratowniczych i akcji gaśniczych, w których istotne jest wyznaczenie ścieżki ruchu dla ekip ratowniczych.

Scenariusz

Mgła znacząco ogranicza widoczność ratownikom, którzy szukają zaginionej osoby na podmokłych łąkach. Dowódca, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim ludziom zanim wejdą do akcji, zdecydował się wytyczyć dla nich ścieżki ruchu, zrzucając z dronów świecące bikony. Zespoły dronowe dostały mapę z zaznaczoną trasą, po której mają się poruszać ratownicy i miejscami zrzutu co 500, 1000, 4000 i 4500 metrów od startu. Zaznaczono na niej wysokie drzewo, które należy bezwzględnie ominąć – to tzw. strefa zakazana – Non Fly Zone, ale uprzedzono również operatorów, że w trakcie rozstawiania bikonów może się pojawić natychmiastowa konieczność zmiany kierunku lotu – wówczas pierwotny odcinek zyskuje status dynamicznej Non Fly Zone. Jednakże to pilot podejmuje decyzję, czy zmienia trasę. 

 1. Przygotuj bezzałogowy system latający zdolny do automatycznego lotu na dystansie 5000 m z pokonywaniem stref Non Fly Zone – zarówno statycznych jak i dynamicznych;
 2. Opracuj system precyzyjnego zrzutu, których elementem mogą być samobieżne bikony świetlne;
 3. Wykonaj misję, zrzucając celnie bikony co 500, 1000, 4000 i 4500 metrów od startu. Pamiętaj, że muszą się świecić także po wylądowaniu.

pięciokilometrowej konkurencji „Sztafeta” w ramach konkursu technologicznego Droniada 2022

Zasady 

 • Bikony to migające diody wysokiej mocy. Mogą być całkowicie własnej konstrukcji np. zdolne do kontrolowanego lotu (dotyczy to także mini-dronów) lub być zwykłymi, rowerowymi lampkami. To uczestnik decyduje, czego użyć. Liczy się cel – oświetlić drogę ratownikom. 
 • Bikony muszą zostać zrzucone co najmniej z wysokości 30 metrów AGL.
 • Miejsca zrzutu będą oznaczone flagą i przed misją znane będą jej współrzędne geograficzne. 
 • Tylko jeden bikon może zostać zrzucony na dane miejsce zrzutu.
 • Bikon po wylądowaniu musi świecić przez co najmniej godzinę.
 • Bikon nie może stanowić zagrożenia dla życia. Musi ważyć mniej niż 250 gram.
 • Bikon może posiadać napęd oraz elektronikę wspomagającą namierzanie. Musi jednak być autonomiczny.
 • Pierwszy cel leży 500 m od startu, drugi cel – 1000 m, trzeci – 4000 m, czwarty – 4500 m.
 • Maksymalna liczba punktów którą można uzyskać za trafienie w cel jest zależna od odległości celu od miejsca startu – najdalszy cel = największa liczba punktów.
 • Liczy się celność zrzutu – liczba punktów zależy od odległości bikona po wylądowaniu od flagi (0 do 1 m; 1,1 ~ 3 m – połowa punktów, 3,1 ~ 5 m – ¼ punktów, ponad 5 m – 0 punktów).
 • W trakcie misji należy ominąć strefę zakazaną (geofencing) oraz za dodatkowe punkty można ominąć dynamiczną strefę zakazaną (więcej informacji w planie misji).
 • Cała misja (poza lądowaniem i startem) powinna być w trybie autonomicznym.
 • Zespół wybiera, ile rzutek chce zrzucić w trakcie jednego lotu (może wykonać zadanie w kilka lotów lub nie lecieć na wszystkie miejsca zrzutu za jednym przelotem).
 • Transmisja wideo na żywo z misji będzie dodatkowo punktowana. Musi ona być też zapisana do późniejszego wglądu (na pamięci stacji kontrolnej lub BSP)
 • Do konkurencji są dopuszczone wyłącznie bezzałogowe statki powietrzne.
 • Dopuszcza się użycie kilku maszyn.
 • Dopuszcza się powrót maszyny do miejsca startu w trakcie trwania konkurencji (międzylądowanie).
 • Dopuszcza się lądowanie w trybie autonomicznym, na spadochronie lub manualne.
 • Manualne lądowanie nie otrzymuje dodatkowych dwóch punktów a na spadochronie otrzyma je, pod warunkiem że maszyna wyląduje w okręgu 5 metrów od miejsca startu.
 • Jeśli maszyna startuje w trybie autonomicznym lub ale jest ręcznie rzucana lub korzysta z katapulty, start jest traktowany jako autonomiczny. 
 • Obowiązują kwalifikacje do konkursu głównego, które mają sprawdzić zdolność maszyn do bezpiecznego lotu. Uczestnicy w przeddzień konkursu głównego startują na trasie 5 km wewnątrz lotniska Muchowiec (podwójna pętla). Nie zrzuca się wówczas świetlnych bikonów. Tylko ci uczestnicy, którzy przejdą poprawnie ten test, dostaną zgodę na misję poza obrębem lotniska i zrzucanie bikonów w konkursie głównym.

Plan misji

 • Powiadomić Jury o przebiegu danej misji. Czy będzie dokonane międzylądowanie, ile maszyn bierze udział w misji, czy jest transmisja wideo, przebieg misji itp.
 • Wykonać preflight check.
 • Przygotować się do startu i zgłosić rozpoczęcie misji, na którą otrzymuje się 60 minut.
 • Wystartować maszyną.
 • Jeśli zespół ma taką możliwość, prezentować transmisję wideo na żywo Jury, jeśli jest dostępne odpowiednie połączenie do internetu również transmitować je przez internet.
 • Wzbić się na pułap wybrany przez zespół, lecz nie mniejszy niż 30 m.
 • Omijając geofencing dokonać zrzutu rzutek na wybranych miejscach zrzutu.
 • Jury wprowadza w trakcie dynamiczną strefę geofencingu. Jury podaje koordynaty oraz średnicę w metrach okręgu, który należy ominąć. Informacja ta jest podana w trakcie misji i zespół musi zmodyfikować plan lotu na żywo.
 • Powrócić do miejsca startu i wylądować. Bezzałogowiec może lądować w trybie autonomicznym lub manualnym. Jeśli lądowanie jest manualne pilot ogłasza wykonanie takiego manewru.
 • Po zakończeniu misji następne zespoły mogą rozpocząć misję lub Jury może odnaleźć bikony.
 • Bikony mają migać 60 minut+ . Bikon powinien być też odpowiednio podpisany (charakterystyczny kolor, naklejka itp.) aby umożliwić łatwe rozpoznanie Jury, kto je zrzucił.
 • Jury musi podać informację na temat statycznego geofencingu oraz miejsca zrzutu, na miesiąc przed rozpoczęciem konkurencji.

Punktacja 

Sztafeta

Ocena

Komentarz

Za przejście kwalifikacji

10

Jeśli uczestnicy wykonają bezpiecznie i poprawnie lot w czasie kwalifikacji.

Za zrzut bikona w wyznaczonym miejscu w obrębie 10 metrów

0 – 20

0 pkt = brak trafienia lub poza obszarem 5 metrów od flagi

2 pkt = cel odległy o 500 metrów od startu

4 pkt = 1000 m

6 pkt = 2000 m

8 pkt = 4500 m

Za celny zrzut bikona jak najbliżej flagi

0 – 24

UWAGA! Każde miejsce zrzutu punktuje się osobno!

6 pkt = do 1 metra od flagi

3 pkt = 1,1 ~ 3 m

1,5 pkt = 3,1 ~ 5 m

0 pkt = ponad 5 m

Za każdy bikon, który świeci się godzinę po zrzucie 

0 – 8

UWAGA! Każdy bikon punktuje się osobno!

2 pkt = świeci się godzinę (60 min+)

Za prawidłowy manewr ominięcia statycznej strefy zakazanej  

2

Należy ominąć statyczną strefę zakazaną

Premia za prawidłowy manewr ominięcia dynamicznej strefy zakazanej  

6

Należy ominąć dynamiczną strefę zakazaną

Konstrukcja bikona   

0 – 12

12 pkt. = samobieżny bikon, zdolny do samodzielnego lotu i autonomicznego lądowania w wyznaczonym miejscu – może być nim nawet mały dron, byle po wylądowaniu świecił przez 60 minut; 8 pkt = każda lampka LED, która przetrwa upadek z min. 30 metrów. 0 pkt = niedziałający mechanizm .

Start i lądowanie w trybie lotu automatycznego

0 – 2

Punkt za start, drugi za lądowanie. Dron musi wylądować w całości na obszarze lądowiska,  z którego rozpoczynał lot w trybie automatycznym. Dopuszcza się start i lądowanie manualne wyłącznie w przypadku płatowców.

Premia za transmisję wideo z lotu

5

Gdy na bieżąco uczestnicy konkursu wraz z Jury śledzą przebieg misji

Najkrótsza trwająca misja spośród wszystkich zespołów

5

Pod warunkiem, że misja zakończyła się celnym zrzutem bikonów poniżej 60 minut Jeśli nie, to punkty nie są naliczane i misja zostaje przerwana. Punkty nalicza się na podstawie pozostałych kryteriów.

Za drugi

3

Ibidem

Za trzeci czas

2

Ibidem

Za czwarty czas

1

Ibidem

Za brak logów

-5

Zgodnie z regulaminem zespół ma do 30 minut na podesłanie Sędziemu Technicznemu logów po zakończonej misji. UWAGA! Lądowanie drona nie kończy misji! To lider zespołu musi powiedzieć sędziom, że misję uważa za zakończoną i wtedy oni dopiero zatrzymują czas, o ile potrwa ona nie dłużej niż 60 minut.

Maksymalna liczba punktów

100

Od tego wyniku uwzględniającego premie odlicza się punkty karne, których łącznie jest
5.

Logo Międzywydziałowego Koła Naukowego High FkyersZałożenia konkurencji przygotował zespół Międzywydziałowego Koła Naukowego High Flyers z Politechniki Śląskiej.

Pobierz trasę w formacie *.kml –> kliknij TU. (link prowadzi do pliku *.kml na OneDrive). 

Ilustracja regulaminu - człowiek pisze słowo Regulations czarnym markerem

Pobierz regulamin konkursu Droniada 2022

Ikona pdf download