Sztafeta

Ratownicy szykują się do przyjęcia spadochronowego zrzutu sprzętu potrzebnego do prowadzenia nocnej akcji poszukiwawczo–ratowniczej. W tym celu musi zostać wyznaczona linia świetlna o długości od 120 do 400 metrów (długość zostanie dookreślona w eliminacjach). Utworzą ją drony, zrzucając świecące bikony co 10 metrów.

Zespoły dronowe otrzymają o godzinie 20.00 plan kolejności zrzucania bikonów. Start o 21.00. Jeden zespół zrzuca cztery bikony podczas dwóch tur. W trakcie rozstawiania bikonów może się pojawić natychmiastowa konieczność zmiany kierunku lotu – wówczas pierwotny odcinek zyskuje status dynamicznej Non Fly Zone. Jednakże to pilot podejmuje decyzję, czy zmienia trasę.

  • Przygotuj solidnie oświetlony bezzałogowy system latający zdolny do automatycznego lotu w nocy na dystansie 16500 m z pokonywaniem stref Non Fly Zone – zarówno statycznych jak i dynamicznych;
  • Opracuj system precyzyjnego zrzutu z 50 metrów, których elementem mogą być samobieżne bikony świetlne np. w postaci mini–dronów.;
  • Wykonaj misję, zrzucając celnie bikony w ciągu dwóch okrążeń po 8,14 km. Pamiętaj, że bikony muszą się świecić także po wylądowaniu.

Warunkiem udziału w sobotnim finale jest pomyślne zaliczenie przeddzień kwalifikacji w długodystansowym locie wewnątrz lotniska Muchowiec. 

To jest tylko draft wprowadzający uczestników i widzów w ideę tej konkurencji. Szczegółowy przebieg opisany jest zawsze w regulaminie
UWAGA
Krzysztof Puzio

Krzysztof Puzio
koordynator konkurencji

Mecenat nad konkurencją

Sieć Badawcza Łukasiewicz ILOT logo