Grafika Organizatorzy i Partnerzy
logo Metropolia GZM

Metropolia GZM

41 miast i gmin o łącznej powierzchni 2,5 tys. km kw., w których mieszka 2,3 mln mieszkańców, działa 240 tys. firm i przedsiębiorstw, wytwarzających ok. 8 proc. PKB naszego kraju. To Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – pierwsza metropolia w Polsce. Realizację ustawowych zadań rozpoczęła 1 stycznia 2018 roku.

Najważniejszym celem jest podejmowanie działań poprawiających jakość i komfort życia mieszkańców poprzez wprowadzanie wspólnych rozwiązań. Metropolia GZM wykorzystuje potencjał gmin członkowskich, pobudza kreatywność mieszkańców oraz inspiruje zmiany, umożliwiające przyspieszenie procesów gospodarczych i społecznych, prowadzących do stworzenia ośrodka wzrostu, mogącego konkurować z innymi obszarami metropolitalnymi w kraju i na świecie. Pierwsza zarejestrowana Metropolia w Polsce działa jako integrator najbardziej zurbanizowanej i zaludnionej części województwa śląskiego.

Specjalnie dedykowana ustawa, na mocy której Metropolia GZM powstała, określiła listę zadań, do których realizacji została powołana:
• transport publiczny
• rozwój społeczno-gospodarczy
• kształtowanie ładu przestrzennego
• promocja

Ponadto Metropolia GZM jest silnie zaangażowana w rozwój społeczno-gospodarczy, podejmując wysiłki na rzecz projektowania, wdrażania i testowania innowacyjnych koncepcji mobilności miejskiej.  GZM działa na rzecz i w ramach ekosystemu BSP i UAM, współpracując z lokalnymi partnerami – w tym z miastami i polskim przemysłem dronowym. Na szczeblu centralnym Metropolia prowadzi działania w koordynacji z polskimi organami ustawodawczymi i kontrolnymi w obszarze lotnictwa i przestrzeni powietrznej. Na poziomie międzynarodowym GZM jest m.in. partnerem w projektach H2020: ASSURED-UAM i HARMONY oraz Wspólnoty Miast UIC2.

W skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wchodzi 41 miast i gmin znajdujących się w centrum województwa śląskiego. Umownie zostały podzielone na pięć podregionów:

• bytomski: Bytom, Ożarowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Zbrosławice;
• gliwicki: Gliwice, Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zabrze;
• katowicki: Katowice, Chorzów, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice;
• sosnowiecki: Sosnowiec, Będzin, Bobrowniki, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Mierzęcice, Psary, Siewierz, Sławków, Wojkowice;
• tyski: Tychy, Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Wyry.
Siedzibą władz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są Katowice.

Kontakt

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99 
e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl 
www: 
metropoliagzm.pl

Fundacja Instytut Mikromakro logo

Fundacja Instytut Mikromakro

Nasz think-tank dąży do wzrostu społecznej akceptacji systemów inteligentnych, w tym dronów, robotów i systemów fuzji informacji. Programmamus futura – oto nasze motto.

Do podstawowych działań należy Droniada. Jej misją jest edukacja społeczna w zakresie popularyzacji systemów bezzałogowych i autonomicznych. Droniada stymuluje rozwój kompetencji technologicznych i zarządczych zarówno po stronie przedstawicieli świata akademickiego jak i biznesu oraz sektora publicznego. To kuźnia kadr przemysłu przyszłości.

W poprzednich latach stawialiśmy nacisk na wykorzystanie technologii przemysłu 4.0, w tym dronów, w mi­­sjach poszukiwawczo-ratowniczych oraz w inspekcji infrastruktury krytycznej. Teraz skupiamy się na rolnictwie precyzyjnym i ochronie środowiska oraz cyfryzacji budownictwa. 

Kontakt

Sławomir Kosieliński – Prezes Zarządu
biuro@mikromakro.pl
https://mikromakro.pl
+48514828727

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSS

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)  

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN jest znanym w skali międzynarodowej węzłem europejskiej przestrzeni badawczej w zakresie infrastruktury informatycznej nauki oraz ważnym centrum badawczo-rozwojowym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. ICT – Information and Communication Technologies). Jako centrum rozwojowe e-Infrastruktury, PCSS zaprojektował i zbudował Sieć Metropolitalną POZMAN, Centrum Komputerów Dużej Mocy, oraz krajową sieć szerokopasmową PIONIER, utrzymywaną i nadal rozbudowywaną przez PCSS.

PCSS stanowi ważny element globalnej bazy badań i rozwoju, realizując projekty głównie w ramach kolejnych Programów Ramowych Unii Europejskiej, ale także wspierając inicjatywy R&D z ponad tysiącem partnerów z całego świata. PCSS uczestniczył i uczestniczy w 173 takich projektach, 19 z nich koordynując. Przez ponad ćwierć wieku swojej działalności w Centrum zrealizowano łącznie już 225 projektów badawczych i strukturalnych (koordynując aż 36 z nich), co stanowi jedną szóstą wszystkich projektów PCSS).

Kontakt

http://pcss.pl

SalesManaogo logo

SalesManago 

Tworzymy jeden z najbardziej innowacyjnych na świecie system klasy marketing automation. Naszą platformę dedykujemy sklepom internetowym, firmom B2C i B2B każdej wielkości. Nasi klienci osiągają znakomite wyniki sprzedażowe poprzez wdrażanie automatycznych, personalizowanych procesów we wszystkich kanałach marketingowych.

SALESmanago Marketing Automation zapewnia proste w obsłudze rozwiązania, które na nowo definiują sposób wykorzystywania tradycyjnych narzędzi marketingowych. W każdym elemencie naszej platformy staramy się wychodzić poza ramy i standardowe oczekiwania związane z e-mail marketingiem, dynamicznymi treściami na stronę www, social media marketingiem, reklamą w sieciach reklamowych i marketingiem mobilnym. Przewagę SALESmanago w tych elementach osiągamy dzięki unikalnemu na skalę światową wykorzystaniu w czasie rzeczywistym stale napływających danych behawioralnych i transakcyjnych o klientach.

Kontakt

http://salesmanago.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz ILOT logo

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – polski, państwowy instytut badawczy z siedzibą w Warszawie istniejący od 1926 roku. Działalność placówki skupia się na świadczeniu usług projektowych, inżynierskich i badawczych w zakresie lotnictwa i kosmonautyki.

Kontakt 

http://ilot.lukasiewicz.gov.pl

Under Ant

Under Ant

Under Ant sp. z o. o. spółka komandytowa powstała w 2017 roku.

Obszary działalności

  • Projektowanie oraz budowa bezzałogowych statków powietrznych (UAV);
  • Projektowanie i budowa podzespołów elektronicznych przeznaczonych dla UAV;
  • Projektowanie aplikacji do obsługi misji UAV – w tym autonomiczne wykonywanie lotów w roju z wykorzystaniem metod optymalizacji i autorskich algorytmów AI;
  • Kalibracja i testowanie UAV za pomocą autorskiego urządzenia DCS „Drones Control Station”;
  • Projektowanie i budowa urządzeń telekomunikacyjnych oraz IoT;
  • Wykonywanie napraw i modyfikacji UAV;
  • Wykonywanie analiz biznesowych danych pochodzących z UAV / IoT;
  • Wykonywanie usług szkoleniowych i treningowych w obszarze eksploatacji UAV;
  • Wykonywanie usług związanych z monitoringiem obszarów (kamery tradycyjne, termowizyjne, wizja „live”);
  • Wykonywanie innych usług dotyczące bezzałogowych statków powietrznych.

 

W 2021 roku uruchomiliśmy dedykowany Dział Badań i Rozwoju, w szczególności nastawiony na prototypowanie nowych technologii, materiałów oraz rozwiązań z obszaru budowy i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

Posiadamy dedykowany zespół zawodników dronów racingowych https://www.antqueen-team.pl 

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi firmami realizującymi projekty i usługi dla klientów polskich i zagranicznych.

Under Ant jest członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Kontakt

dr Sławomir Strzykowski – Prezes Zarządu
contact@underant.com
https://www.underant.pl
+48661010709; +48724277977