Droniada OBLot RGB - OBLot green

Droniada OBLot to praktyczna nauka tworzenia przypadku użycia (use case) przez studenckie koła naukowe na potrzeby systemu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Jak zbudować strefę buforową między strefą skażoną zagrożeniami CBRN (chemiczne, biologiczne, radiacyjne, nuklearne oraz związane z eksplozją) a czystą z wykorzystaniem dronów? Sprawdzimy to na lotnisku Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej (OBLot) od piątku 27 września do niedzieli 29 września. Notabene projekt Droniada OBLot jest zadaniem publicznym Fundacji Instytut Mikromakro współfinansowanym ze środków otrzymanych w 2024 r od Ministra Nauki w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

Nocą doszło do skażenia chemicznego rozległego obszaru. W jaki sposób rozdzielić strefę skażoną od strefy „czystej” z wykorzystaniem dronów? Jak oznaczyć strefę buforową, aby służby reagowania kryzysowego mogły bezpiecznie przystąpić do usuwania skażenia? Czy strażakom wystarczy, że drony zrzucą świetlne bikony (źródło intensywnego światła) w określonej kolejności? A może funkcję świetlnych bikonów powinny przejąć tzw. drony wyścigowe (racery). Co będzie bardziej efektywne z punktu widzenia szybkości działania, a także pod względem kosztowym? I jak przekonać do wdrożenia takiego zrobotyzowanego rozwiązania odpowiednie służby państwowe?

Dni
Godziny
Minuty

Use case

Dzięki temu przypadkowi każdy zespół nauczy się, jakie funkcjonalności powinien mieć projektowany system oraz z jakimi wyzwaniami należy się zmierzyć. Zwiększy się też stopień świadomości młodych analityków i projektantów oraz umożliwi interakcję zespołu projektowego z przyszłymi użytkownikami systemu – Państwową Strażą Pożarną (PSP), Ochotniczą Strażą Pożarną (OSP), policją, Generalnym Inspektoratem Ochrony Środowiska (GIOŚ) czy tez Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB). 

Następnie zaś uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje rozwiązanie i poddać ocenie ekspertów z dziedziny ochrony ludności i zarządzania kryzysowego (tzw. „aktorów” w Use Case) w formule konkursowej w specjalnej wyznaczonej strefie wokół lotniska Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu (jedynego lotniska-poligonu w Polsce dopuszczonego do eksperymentalnych lotów dronami, w tym tzw. Air Drop – zrzutu, co do zasady wymagającego specjalnych pozwoleń Urzędu Lotnictwa Cywilnego).

Potem będziemy mogli przygotować wnioski i rekomendacje (raport) w zakresie znaczenia Use Case dla pobudzania innowacyjności studenckiego ruchu naukowego, ale też przedstawić przygotowany przypadek, by zachęcić służby reagowania kryzysowego do dalszych prac nad nim. 

Projekt Droniada OBLot jest zadaniem publicznym Fundacji Instytut Mikromakro współfinansowanym ze środków otrzymanych w 2024 r od Ministra Nauki w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. 

Zadanie publiczne

Doświadczenia z konkurencji Sztafeta

Niewątpliwie ułatwieniem dla zespołów będzie wykorzystanie doświadczeń z trzech kolejnych konkursów technologicznych Droniada GZM, podczas których rozegraliśmy konkurencję „Sztafeta„. Będzie ona naszym punktem odniesienia. 

Dzięki temu wiemy, że zespoły muszą otrzymać wsparcie mentorów, którzy znają na zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności, dronach, komercjalizacji i zamówieniach publicznych. Każdy z nich przeprowadzi przez wakacje cykl dyskusji online zarówno dla wybranych zespołów jak i dla wszystkich uczestników projektu. Ponadto wesprą ich bezpośrednio przedstawiciele Fundacji Instytut Mikromakro m.in. przygotowując scenariusze rozwoju rynku dronowego, w tym dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Oto mentorzy: 

Sergiusz Parszowski, menedżer bezpieczeństwa, Instin / Obserwatorium Bezpieczeństwa
Sergiusz Parszowski, menedżer bezpieczeństwa, Instin / Obserwatorium Bezpieczeństwa
Jan Stojowski, menedżer IT w Globallogic, ekspert Fundacji Instytut Mikromakro w dziedzinie projektowania systemów informatycznych i bezzałogowych
Jan Stojowski, menedżer IT w Globallogic, ekspert Fundacji Instytut Mikromakro w dziedzinie projektowania systemów informatycznych i bezzałogowych
Dariusz Werschner, ekspert w dziedzinie dronów, założyciel Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych i jej pierwszy prezes
Dariusz Werschner, ekspert w dziedzinie dronów, założyciel Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych i jej pierwszy prezes

ZADANIE DLA ZESPOŁÓW I ICH MENTORÓW

 1. Przeanalizować doświadczenia zebrane w konkurencji „Sztafeta” rozgrywanej w latach 2022–2024 podczas konkursu Droniada GZM.
  • Sprawdzić stan i skuteczność zastosowanych tam rozwiązań.
  • Znaleźć przyczyny słabych stron i zaproponować, co należy w nich poprawić.
  • Przeprowadzić analizę ryzyka misji pod kątem bezpieczeństwa dronowego.
  • Ile trzeba jeszcze zainwestować sił i środków, by te rozwiązania przybrały formę do zastosowania w praktyce i sprzedaży na poziomie TRL9 (stopnia gotowości technologicznej – rozwiązania są w pełni gotowe do wdrożenia – komercjalizacji. Możliwe jest rozpoczęcie świadczenia usług, sprzedaż produktu, stosowanie technologii. Powstała dokumentacja niezbędna do pełnego wdrożenia.)?
 2. Poznać perspektywę służb zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.
  • Co to są zagrożenia CBRN? Jaka jest ich specyfika?
  • W jaki sposób dzisiaj powstaje strefa buforowa między strefą skażoną a strefą bezpieczną? W tym celu należy wykorzystać metodykę design thinking.
 3. Przygotować plan komercjalizacji rozwiązania – naszkicować business plan, którym mogłyby się zainteresować służby i jednocześnie, aby był on podstawą szerszego projektu B+R – wdrożenia roju dronów do zarządzania kryzysowego.
 4. Do 16 września 2024 roku poinformować Organizatora o wyborze scenariusza testu poligonowego (opisane w rozdziale “Scenariusze do wyboru przez zespoły” poniżej), który zespół zamierza zrealizować na lotnisku w Przasnyszu. Zadeklarowany scenariusz jest realizowany w dwóch próbach. Nie ma możliwości zmiany scenariusza pomiędzy pierwszą a druga próbą.

W tym celu mentorzy umawiają się bezpośrednio z przydzielonymi sobie zespołami na warsztaty, natomiast Organizator przygotowuje dla wszystkich uczestników projektu wykłady online o zagrożeniach CBRN oraz komercjalizacji i zamówieniach publicznych (lipiec–wrzesień).

 1. Przedstawiciele zespołów rejestrują się samodzielnie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie https://droniada.eu/rejestracja-projekt-droniada-oblot/ do końca lipca 2024 r. Udział jest bezpłatny. 
 2. W trakcie pracy z mentorem zespół wybiera scenariusz i deklaruje, że wykona zadanie jak najlepiej i uzyska co najmniej 60% punktów według punktacji z niniejszego regulaminu.  
 3. Przedstawiciele zespołu obowiązkowo uczestniczą w debatach online w ustalonych terminach. 
 4. Następnie uczestnicy otrzymają potwierdzenie ukończenia szkolenia mentoringowego z budowy Use Case oraz udziału w projekcie szkoleniowo-badawczym. Zainteresowane osoby mogą współtworzyć czynnie raport końcowy ze swoimi artykułami traktowanymi jako dorobek naukowy. 

Challenge

Formuła konkursowa oznacza, że zespół projektowy przystąpi do dwóch nocnych i dwóch dziennych prób swojego rozwiązania.

 • Musi udowodnić, że potrafi oprogramować drona i nadzorować jego lot zgodnie z przyjętym scenariuszem
 • Umie połączyć kontrolę nad lotem z celnym zrzutem świetlnych bikonów (ew. dronów-racerów) 

Sprawdzian zostanie zaliczony, jeśli w trakcie lotów nocnych zespół zrealizuje zadanie powyżej 60% punktów. Obowiązuje punktacja z niniejszego regulaminu https://droniada.eu/3d-flip-book/regulamin-projektu-droniada-oblot/

ZASADY

 1. Przedstawiciele zespołów rejestrują się samodzielnie poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy do końca lipca. Udział jest bezpłatny. 
 2. Równolegle Fundacja Instytut Mikromakro przydziela zespołowi mentora. 
 3. W trakcie pracy z mentorem zespól ustala scenariusz swojego sprawdzianu – zawiera z nami dżentelmeński zakład, że to zadanie wykona jak najlepiej i uzyska co najmniej 60/100 punktów albo jak kto woli 60/100%.  
 4. Przedstawiciele zespołu mają za zadanie uczestniczyć w debatach online w ustalonych terminach. 
 5. Uczestnicy otrzymają następnie potwierdzenie ukończenia szkolenia mentoringowego z budowy Use Case oraz udziału w projekcie szkoleniowo-badawczym. Zainteresowane osoby mogą współtworzyć czynnie raport końcowy ze swoimi artykułami traktowanymi jako dorobek naukowy. 

LOGISTYKA I AGENDA

 1. Spotkania z mentorami odbywają się zwykle przez internet, ale nie wyklucza się możliwości rozmów bezpośrednich.
 2. Uczestnicy winni dojechać do Przasnysza w piątek 27 września z samego rana. Niemniej zachęcamy do przyjazdu wieczorem w czwartek 26 września. Przyjazd jest kosztem uczestnika.   
 3. Noclegi są kosztem uczestnika. Niemniej zarezerwowaliśmy pulę tanich noclegów w internacie w Przasnyszu. Łóżko w pokoju 2 lub trzyosobowym kosztuje 60 złotych za noc. Rezerwacje przyjmuje do końca lipca Paulina Orłowska z PW OBLot, paulina.orlowska@pw.edu.pl, tel. 575210796
 4. Wyżywienie: śniadania i obiado-kolacje są po stronie Fundacji Instytut Mikromakro. To nasz wydatek. 
 5. Challenge rozpoczynamy w piątek 27 września o 10.00 od odprawy przedstartowej i zaprezentowania lotniska. Każdy zespół otrzymuje swoje pole treningowe. 
 6. O godz. 18.00  w piątek przeprowadzamy pierwszą, nocną próbę lotów. Obowiązuje lot zgodnie z przyjętym scenariuszem. Zrzuty w obrębie lotniska.
 7. W sobotę trwają dalej treningi, ale też będzie można spróbować sił w turnieju Fly to Rescue. Nie wykluczamy tez możliwości organizacji konkurencji Kopalnie marsjańskie. 
 8. O godz. 18.00 w sobotę nastąpi II próba. Zrzuty w obrębie lotniska. 
 9. W niedzielę finał turnieju Fly to Rescue, loty samolotem sportowym dla najlepszych zawodników, pożegnalny obiad i powrót do domu. 

Rejestracja