Kopalnie marsjańskie – wyniki konkurencji

Identyfikacja próbek
Identyfikacja próbek

W kopalniach marsjańskich A – B – C badacze dopuścili do transportu na Ziemię po trzy próbki skał (piłki tenisowe w kolorach niebieskim, ceglanym i fioletowym). Jednocześnie w obszarze pobierania próbek każdej kopalni znajdowały się inne próbki (żółte piłki tenisowe), których nie wolno było zbierać. Kto szybciej i sprawniej wykonałby misję w trybie automatycznym, ten mógłby liczyć na nagrody pieniężne Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pod którego auspicjami odbywała się ta konkurencja.

Konkurencja sprawdzała kompetencje w zakresie teledetekcji, uczenia maszynowego, sterowania robotami latającymi w trybie automatycznym. Jednocześnie oczekiwaliśmy przygotowania mechanizmu pobierania próbek (piłek tenisowych) i ich precyzyjnego zrzutu. 

Koordynatorką konkurencji była Agnieszka Kaleta „Wenus”, DronLab, przy wsparciu Macieja Zawistowskiego, sekretarza Komisji Sędziowskiej (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie. k. Warszawy) oraz Ireny „Luty” Królikowskiej, Fundacja Instytut Mikromakro. 

Kopalnie marsjańskie - zadanie

Oto zadanie:

  1. Rozpoznaj w sposób automatyczny na podstawie koloru, które próbki (piłki tenisowe) można zebrać do lądowników marsjańskich (niebieskie beczki o średnicach 58 cm) stojących 12 metrów od krawędzi obszarów kopalni marsjańskich A – B – C.
  2. Przygotuj drona, który przeniesie pojedynczo próbki do lądownika w następującej kolejności: najpierw próbkę niebieską, potem ceglaną, wreszcie fioletową. W konkursie głównym próbkę można podjąć tylko z wykorzystaniem BSP. Natomiast w konkurencji pokazowej można skorzystać z łazika. Dostarczenie i załadowanie próbki do lądownika marsjańskiego następuje za pomocą BSP.
  3. Dostarczenie do lądownika próbki niedopuszczonej do transportu skutkuje odjęciem 0,5 pkt za każdą błędną próbkę.
  4. Wrzuć celnie pojedynczo próbki do lądownika. W przypadku zgubienia ładunku, można go podjąć ponownie. W przypadku braku możliwości ponownego podjęcia próbki, zespół kontynuuje misję, a próbka zostaje uznana za straconą.

Mecenat

Kopalnie - trudne wyzwanie za pierwszym razem

W konkurencji pod egidą Metropolii GZM wzięło udział 7 zespołów. Do zdobycia było 60 punktów. Nagrodę pieniężną można było przyznać po przekroczeniu 36 punktów (60%). W rezultacie nie przyznano nagród pieniężnych Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

Zespoły nie przygotowały kompleksowo rozwiązania robotycznego. Owszem, wykrywały piłki tenisowe, ale żaden zespół nie był w stanie przeprowadzić misji w pełni autonomicznie. Piłki podejmował pilot drona. 

Najbliżej pełnej autonomii był Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Wrocławskiej, który ostatecznie wygrał zmagania, Zakładamy, że w następnych latach zespoły osiągną biegłość w programowaniu swoich latających robotów. Na uznanie zasługuje pomysłowość zespołów w tworzeniu mechanizmu pobierania piłek – od prostych chwytaków po urządzenia w kształcie migawki fotograficznej. 

Wyniki konkurencji

zespół

Punkty

AKL Politechnika Wrocławska

22

Raptors, Politechnika Łódzka

21

High Flyers, Politechnika Śląska

18

AGH Drone Engineering

11

LKN, Politechnika Świętokrzyska

9

M&M, Politechnika Warszawska

4

SKN Robotyków, Politechnika Łódzka

7

Galeria