Jury Droniada Challenge by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa 2023

Droniada Challenge Jury

Jury Droniada Challenge by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – konkursu technologicznego, który przeprowadzimy podczas X Droniady w Katowicach w dniach 1 – 4 czerwca 2023 r. – tworzą doświadczeni eksperci rynku dronowego i bezpieczeństwa lotniczego w Polsce. Z pewnością sprawiedliwie i zgodnie z regulaminem ocenią uczestników zawodów.   

Przed jury Droniada Challenge by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa stoi odpowiedzialne zadanie oceny dojrzałości systemów bezzałogowych i wykonania misji zgodnie z regulaminem zawodów. Kim są? Jakie mają doświadczenie? Czym zajmują się na co dzień? 

Komisja Sędziowska

Przewodniczącym Jury Droniada Challenge by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa jest po raz czwarty Mariusz Sumara, prezes zarządu spółki Dronpol, Grupa Tomkov.  Po pierwsze, jest wybitnym ekspertem w zakresie wielowymiarowej diagnostyki jakości powietrza i wykorzystywania dronów w zadaniach Jednostek Samorządu Terytorialnego. Po drugie, w przeciwieństwie do autora tego artykułu, Mariusz zachowuje podczas Droniady stoicki spokój. Wreszcie, po trzecie, swoim poczuciem humoru rozładowuje wszelkie sytuacje kryzysowe. W takich okolicznościach ocenia sprawiedliwie postępy zawodników. 

Wspiera go Ryszard Królikowski, ekspert ds. BSP Fundacji Instytut Mikromakro, głównego organizatora konkursu. Ryszard  przez wiele lat zajmował się zarządzaniem firmami w sektorze lotniczym. Obecnie skupia się na komercjalizacji badań naukowych i nawiązywaniu współpracy między przemysłem a uczelniami. Zawodników podtrzymuje na duchu, gdy coś im nie wyjdzie i cieszy się razem z nimi jak pomyślnie wykonają zadanie. X Droniada to jego szóste zawody. 

Bez wątpienia ostoją prac jury Droniada Challenge jest Maciej Zawistowski,  ekspert Centrum. Dronów – Centrum Systemów Bezzałogowych Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB i zarazem strażak OSP. Zważywszy na swoją funkcję sekretarza jury jest strażnikiem regulaminu, który studiuje wnikliwie za każdym razem, gdy pojawiają się nieprzewidziane sytuacje. Bardzo zwraca uwagę na bezpieczeństwo prowadzonych misji. Ponad wszystko podstawą jest przestrzeganie procedur. 

Jak kontrola VAR 

O ile Mariusz, Ryszard i Maciej są bezpośrednio w polu niczym trójka sędziowska na meczu piłkarskim, o tyle rolę kontroli VAR – pełnią sędzia techniczny i trzech dyrektorów lotów. To świetni fachowcy, którzy znają się na dronach i bezpieczeństwie lotniczym jak mało kto. 

Do jury dołączyła właśnie Anna Mazur, kierownik Jednostki Certyfikującej BSP Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, pod którego mecenatem organizujemy konkurs w ramach X Droniady. Anna specjalizuje się m. in. w analizie SORA (ang.  Specific Operation Risk Assessment, czyli Analiza Ryzyka dla Specyficznej Operacji Lotniczej. Tą metodyką tworzy się analizę ryzyka. Oznacza to, że operator / pilot drona może zweryfikować w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego operację lotniczą dronem pod kątem bezpieczeństwa. Jej poprawne przygotowanie jest podstawą nocnej konkurencji „Sztafeta II” . Mając to na uwadze, Anna, pełniąc funkcję sędzi technicznej, będzie szczególnie zwracała uwagę na analizę ryzyka, zwłaszcza, czy maszyny zawodników są poprawnie przygotowane do misji.   

Rzecz jasna, że w czasie Droniady kluczową sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa lotniczego. Notabene Droniada Challenge 2023 odbędzie się w Parku Śląskim na Polach Marsowych  oraz na lotnisku Katowice-Muchowiec. Zaplanowaliśmy też pięć konkurencji terenowych podczas trzech dni oraz pokazy specjalne w niedzielę 4 czerwca. Oznacza to konieczność wzmożonej uwagi, co się dzieje na niebie i jak do przepisów dronowych podchodzą zawodnicy. 

Aliści, weteranem Droniady jest Grzegorz Bilski, prezes zarządu warszawskiej Dronlab sp. z. o.o. dyrektor lotów. Od pierwszego konkursu w 2014 r. ma baczenie na bezpieczeństwo i procedury. Obok niego dyrektorami lotów są również Wojciech Gruźliński z poznańskiej firmy Aeromind (po raz trzeci) i  Paweł Waligóra (po raz drugi), wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro, pracujący na co dzień w Ośrodku Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej. Należy pamiętać, że każdy z nich jest znakomitym pilotem dronów, otrzaskanym z procedurami lotniczymi i przepisami dronowymi. Podsumowując, na ich „wachcie” nie ma prawa nic niebezpiecznego się wydarzyć! 

Założenia Droniada Challenge by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

W konkursie biorą udział zespoły akademickie, open i uczestnicy indywidualni, którzy potrafią połączyć wiedzę z robotyki, teleinformatyki, geoinformacji, elektroniki i lotnictwa. Dzięki temu sprawdzamy kompetencje kadr przemysłu przyszłości w warunkach sportowej rywalizacji. Nade wszystko poznajemy różne sposoby rozwiązania postawionych problemów i oceniamy możliwości systemów bezzałogowych w dostarczaniu realnej wartości odbiorcy końcowemu (vide Regulamin Droniada Challenge).

W skrócie, konkurs organizujemy w formule multidyscyplinarnych zawodów sportowych. Uczestnicy mają do wyboru cztery konkurencje w trybie automatycznym (cyfrowym) i jedną konkurencję specjalną w trybie manualnym (analogowym). Ponadto ci, co startują w konkurencjach cyfrowych muszą zaprezentować się obowiązkowo w konkurencji Demo systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego, natomiast zawodnicy konkurencji analogowej przejść szybki sprawdzian podstawowych umiejętności pilota.

Uczestnicy walczą o nagrody honorowe, rzeczowe, płatne staże, ale też o nagrody pieniężne, które przyporządkujemy do poszczególnych konkurencji. Wszelako pulę nagród pieniężnych podamy wiosną 2023 r. Ku pamięci, w 2022 r. wyniosła ona 50 tys. złotych, czyli ok. 11 tys. euro. Należy podkreślić, że warunkiem otrzymania nagród finansowych jest uzyskanie co najmniej 60% pkt, tj. 6/10 pkt w konkurencji „Demo systemu BSP”, 30/50 pkt w „Drzewie życia”, 48/80 pkt w „Rurociągu”, 23/37 pkt w „Intruzie”, 30/50 pkt w „Fly to Rescue Challenge” oraz 60/100 pkt w „Sztafecie”. Ponadto start w konkurencji analogowej jest honorowany nagrodą specjalną.

Jak już wspomniano, Drzewo życia”, „Rurociąg”, „Intruz” oraz „Fly to Rescue Challenge” przeprowadzimy w Parku Śląskim na Polach Marsowych (pogranicze Katowic i Chorzowa). Natomiast „Sztafeta” odbędzie się na lotnisku Aeroklubu Śląskiego Katowice-Muchowiec.

logo Politechnika Śląska
Współorganizator X Droniady. Mecenat nad Droniada Tech
Fundacja Instytut Mikromakro logo
Główny Organizator Droniady
Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa logo
Współorganizator Droniady. Partner Tytularny Droniada Future Forum