Konkurencja "Drzewo życia"

Konkurencja sprawdza umiejętności uczestników w zakresie teledetekcji z wykorzystaniem uczenia maszynowego i systemów automatycznego wyboru. Przybliża rolnictwo precyzyjne, w tym wykrywanie patogenów chorób roślin i precyzyjne dawkowanie środków ochrony roślin. 

1) Ile jabłonek jest zdrowych?
2) Ile jabłonek jest u progu choroby?
3) Ile jabłonek jest zarażonych mączniakiem, a ile zaś parchem?
4) Jak zbudować system precyzyjnego dawkowania środków ochrony roślin możliwy do użycia z powietrza w locie automatycznym?

To okazja do połączenia umiejętności w zakresie analizy informacji i AI z umiejętnościami mechatronicznymi. Dron jest nośnikiem systemu.

To jest tylko draft wprowadzający uczestników i widzów w ideę tej konkurencji. Szczegółowy przebieg opisany jest zawsze w regulaminie
UWAGA

Agnieszka Kaleta
koordynator konkurencji

patron konkurencji

zostań patronem tej konkurencji