Droniada GZM 2022 na WUF11 – jak zaakceptować drony w mieście

Nocny widok Katowic z drona photo Marcel Wójcik Pixabay

Droniada GZM 2022 na WUF11 skupi się na pozyskaniu społecznej akceptacji dla dronów, w szczególności dla dronów w mieście. Naszym hasłem jest "Cities' third dimension - Trzeci wymiar miast".

Wojna w Ukrainie wzmacnia przekaz, że drony służą wyłącznie celom wojskowym. Tymczasem liczba zastosowań cywilnych znacząco przewyższa liczbę zastosowań wojskowych. W przypadku miast dochodzi strach przed nowym, zbieżny z przesłankami, które stały ongiś za zakazem poruszania się omnibusów parowych bez osoby biegnącej 60 jardów (ok. 55 metrów) przed pojazdem i ostrzegającej innych użytkowników dróg. 

 

Drony na czerwonym świetle

W 1865 r. przyjęto Ustawę o czerwonej fladze (ang. Red Flag Act), czyli oficjalnie – Locomotives on Highways Act. Brytyjski parlament nakazał, aby przed omnibusem parowym biegł człowiek trzymający w ręku czerwoną chorągiewkę lub – w nocy – latarnię. Ustawa ograniczyła także dopuszczalną prędkość do 2 mil na godzinę (ok. 3 km/h) w mieście i 4 mil na godz. (ok. 6 km/h) poza nim. Bardzo spowolniało to omnibusy, których praktyczna maksymalna prędkość, wynikająca z ich technologicznych uwarunkowań, sięgała 25 km/h.

Ledwie trzynaście lat później obowiązek ograniczono w ten sposób, że dystans między pojazdem a poprzedzającym go człowiekiem skrócono do 20 jardów, a władzom lokalnym pozostawiono decyzję o wymagalności całego przepisu.

Analogie bywają atrakcyjne intelektualnie, lecz czasem prowadzą donikąd.  W tym przypadku porównanie dronów do sytuacji z II połowy XIX wieku jest uzasadnione. Mamy wyśrubowane przepisy, które pomijają robotyczną naturę bezzałogowców; Na co dzień spotykamy się z próbą narzucenia wszelkich możliwych ograniczeń na tak innowacyjnym rynku, wreszcie w najlepsze trwa rozpowszechnianie mitów o dronach, które mają spadać w miastach jak postrzelone kaczki.  

Czasami można odnieść wrażenie, że europejskim władzom lotniczym drony zwyczajnie przeszkadzają i żadne słowa-klucze o u-Space i systemach kontroli lotów nie zmienią obrazu, w którym drony pełnią rolę Obcego. Jak temu zaradzić? 

Zapala się pomarańczowe 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – związek 41 gmin środkowej części województwa śląskiego – za jeden ze swoich celów obrał właśnie popularyzację usług dronowych w miastach.

„W projekcie „Drony nad metropolią” chodzi o pozyskanie społecznej dla dronów i przekazanie wiedzy samorządowcom o korzyściach z usług dronowych np. w zakresie ochrony środowiska czy tez gospodarki przestrzennej” – wyjaśnia Marcin Dziekański, kierownik projektu. „W ślad za tym idą działania przygotowujące samorządy do roli zarządcy przestrzeni powietrznej w miastach jako trzeciego wymiaru, również niezbędnego do rozwoju nowej mobilności miejskiej” – dodaje.

I właśnie z takim przesłaniem Metropolia GZM  przystąpiła do World Urban Forum w Katowicach. Pomoże  w tym Droniada GZM 2022 na WUF11.  

Dziekanski-Marcin-Metropolia-GZM-2022

W projekcie "Drony nad metropolią" chodzi o pozyskanie społecznej dla dronów i przekazanie wiedzy samorządowcom o korzyściach z usług dronowych np. w zakresie ochrony środowiska czy tez gospodarki przestrzennej

Mamy zielone światło

Każda z konkurencji 9. Konkursu Technologicznego Droniada GZM 2022 na WUF11 dostarcza wiedzy jak można wykorzystać drony w mieście. „Sztafeta” przysłuży się służbom zarządzania kryzysowego i organizacjom poszukiwawczo-ratowniczym – chodzi w niej o rozstawienie świetlnych bikonów i tym samym ułatwienie pracy strażaków i służb ratowniczych w dymie i mgle. „Drzewo życia” pokazuje możliwości sztucznej inteligencji w wykrywaniu patogenów chorób roślin i aplikacji właściwych środków ochrony. „Intruz” wspomaga ochronę imprez masowych, zaś „Budowa” uczy korzyści z fotogrametrii niskopułapowej na potrzeby modelu cyfrowego w technologii BIM. 

Natomiast wśród wystawców finału Droniady GZM 2022 zobaczymy firmy, które na co dzień udowadniają, że latanie w miastach jest bezpieczne i opłacalne ekonomiczne. Farada Group (Klaster Transportu Autonomicznego i Usług Przyszłości) dzień w dzień przewozi próbki do badań laboratoryjnych między laboratoriami ALAB na trasach Warszawa – Sochaczew – Pułtusk, Gdynia – Hel czy okolice Jaworzna. Spartaqs Group testuje przewóz paczek w Częstochowie, zaś Tomkov Group prowadzi monitoring ochrony środowiska – jakie są źródła grzewcze i czy nie dochodzi do zanieczyszczania powietrza paleniem w piecach byle czym. Under Ant szykuje się do rozwiązania problemu dostaw na ostatniej mili (mikrousługi), a znowuż Sieć Badawcza Łukasiewicz – ILOT pomaga przeaanalizować ryzyko lotów w metodyce SORA. 

Finał konkursu Droniada GZM 2022 na WUF 

29 czerwca od 10.00 do 11.00 pomiędzy pokazami statycznymi i dynamicznymi, zachęcamy  do wysłuchania debat z uczestnikami rynku, które ułatwią wyrobienie sobie poglądu o dronach w miastach: 

  • Przyszłość medycznych usług dronowych w miastach (zastosowanie specjalne, akcje S&R, medyczny transport dronowy) 
  • Drony jako narzędzie do ochrony środowiska – doświadczenie miast i służb porządku publicznego 
  • Bariery rozwoju usług dronów w miastach