Nagrody w konkursie Droniada Challenge 2024

Nagrody Droniada GZM - podsumowanie

Nagrody w konkursie Droniada Challenge 2024 w ramach XI Droniada GZM dzielimy na pieniężne w wysokości 37,5 tys. złotych, rzeczowe o wartości 30 tys. złotych oraz nagrody honorowe – bezcenne :-). Ale największą nagrodą jest sam start i zdobyte doświadczenie. Niech to przyświeca trzynastu zespołom akademickimi i open oraz kilkudziesięciu zawodnikom turnieju „Fly to Rescue”, […]